Kategorie

WYMIANY, ZWROT, REKLAMACJA

W przypadku, gdy zamówienie nie będzie spełniać Państwa oczekiwań, istnieje możliwość zwrotu lub wymiany zakupionego towaru na inny model, kolor, lub rozmiar w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem jest zwrot towarów nieużywanych, czystych, „pozbawionych zapachu” (np. kremy, perfumy) w oryginalnym opakowaniu, z metkami oraz dowodem zakupu (FV). Ewentualną nadpłatę zwracamy przekazem pocztowym  na adres zamawiającego lub przelewem na  konto.


WYMIANA

Prosimy abyście Państwo nie odsyłali zwracanych/wymienianych produktów w kopertach bąbelkowych, listem zwykłym. Poprawnie nadana przesyłka winna być wysłana jako paczka, w tekturowym pudełku. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie. Towar, którego wymiana nie zostanie uznana (odesłany po terminie, nie zawierający dowodu zakupu, bez metek, zabrudzony, uszkodzony) zostanie odesłany na koszt Klienta. Ponadto informujemy, iż nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do sklepu za pobraniem.
Zapakowane produkty należy odesłać na adres siedziby firmy:

AGAFIA Agata Figurna
ul. Wręczycka 180, 42-202 Częstochowa

Do przesyłki należy dołączyć wypełniony Formularz wymiany towaru (do pobrania tutaj)
Koszt odesłania towaru ponosi Klient.


ZWROT

Zapakowane produkty należy odesłać na adres siedziby firmy:

AGAFIA Agata Figurna
ul. Wręczycka 180, 42-202 Częstochowa

Do przesyłki należy dołączyć wypełniony Formularz zwrotu towaru (do pobrania tutaj)
Uprzejmie informujemy, iż nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Do przesyłki należy dołączyć wypełniony Formularz zwrotu wraz z dowodem zakupu.  Pieniądze za otrzymany towar zwracane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki. Przypominamy o starannym pakowaniu zwracanych produktów, które ma na celu uchronić je przez uszkodzeniem bądź zniszczeniem w trakcie transportu. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenie przesyłki nie podlega zwrotowi/wymianie. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu, bez metek, zabrudzony, uszkodzony), zostanie odesłany na koszt Konsumenta.
W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki, innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przez Klienta. Koszty odesłania towaru ponosi Konsument.


REKLAMACJA

Aby dokonać reklamacji należy wypełnić Formularz reklamacyjny (do pobrania tutaj).Prosimy abyście Państwo wysłali reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu oraz Formularzem reklamacji na adres siedziby naszej firmy:

AGAFIA Agata Figurna
ul. Wręczycka 180, 42-202 Częstochowa

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych. Przypominamy, iż nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do Sklepu za pobraniem.REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PO 25 GRUDNIA 2014R.

PODSTAWA REKLAMACJI

z tytułu rękojmi

PODSTAWA PRAWNA

ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964r.

PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sklep jest zwolniony z   odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania z pierwszej i drugiej grupy uprawnień:

 

 I GRUPA: obniżenie ceny/zwrot pieniędzy
Jeżeli produkt ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowy wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

 

 II GRUPA: naprawa/wymiana
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klieta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

TERMIN REALIZACJI ŻĄDANIA REKLAMACYJNEGO KONSUMENTA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy, zwrot na rzecz Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Sprzedawcy termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).

KOSZTY REKLAMACYJNE

 Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.