Kategorie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego ladyline.pl jest firma Agafia Agata Figurna z siedzibą w Częstochowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Wręczycka 180, 42-202 Częstochowa), wpisana do CEIDG, NIP 573-22-66-183; REGON 151577969; adres poczty elektronicznej: ladyline@ladyline.pl.

2. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza na stronie https://ladyline.pl/kontakt wybierając temat RODO lub pod adresem mailowym: ladyline@ladyline.pl

3. Jeżeli chcesz otrzymywać od nas Newsletter będziemy przetwarzali Twój adres e-mail.

Celem przetwarzania jest prezentacja materiałów reklamowych naszej firmy.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest dobrowolna zgoda wyrażona działaniem potwierdzającym (zaznaczenie odpowiedniego checkboxa).
Dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

4. Jeżeli składasz u nas Zamówienie będziemy przetwarzali Twoje dane do wysyłki (adres korespondencyjny: imię i nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, państwo; ewentualnie dane do faktury: nazwa firmy, adres siedziby, NIP; numer telefonu i adres mailowy - aby usprawnić dostawę paczki i poinformować Cię o postępach realizacji zamówienia).

Celem przetwarzania jest realizacja umowy sprzedaży.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji umowy sprzedaży.
Dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się z umowy, tj. dostarczenia przesyłki do Klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z tej umowy.

5. W przypadku posiadaczy Konta Klienta będziemy przetwarzali dane do wysyłki (jak w punkcie 3) oraz historię zamówień.

Celem przetwarzania jest prowadzenie konta w naszym serwisie.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest dobrowolna zgoda wyrażona działaniem potwierdzającym (założenie konta).
Dane będą przetwarzane do czasu posiadania konta.

6. W przypadku składania Zamówienia:

a) w celu dokonania płatności niezbędne dane zostaną przekazane agentowi rozliczeniowemu:
- PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań)
b) w celu wysyłki towaru niezbędne dane zostaną przekazane wybranemu przewoźnikowi:
- General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie (adres siedziby: ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki) lub
- Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) lub
- InPost S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków).

7. Korzystanie ze Sklepu internetowego oraz zawieranie umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług lub zawrzeć umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

8. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne między innymi gdy:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dodatkowo należy podkreślić, że zgoda podmiotu danych na ich przetwarzanie to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego celem przyzwolenia na przetwarzanie.
Jednocześnie Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe podmiotu danych w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

9. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania.

Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rozwiązaniem umowy lub cofnięciem zgody.

10. Zgodnie z art. 15 – art. 18 oraz art. 20 – art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą ma między innymi:

a) prawo do dostępu do własnych danych (poprzez stronę https://ladyline.pl/moje-konto a naatępnie pozycje menu "Moje dane osobowe"),
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych, w tym profilowania.
Podmiot danych ma również prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
Podmiot danych ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Sklep internetowy korzysta z plików cookies. Firma AGAFIA Agata Figurna z siedzibą w Częstochowie jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i ma do nich dostęp.

Cookies są to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Najczęściej zawierają swój unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Są przeznaczone do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, rodzaju systemu operacyjnego, typu wykorzystywanej przeglądarki, dostawcy usług internetowych, języka, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryn za pośrednictwem formularza kontaktowego. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

12. Pliki cookies są wykorzystywane przez administratora w celu:

a) opracowywania statystyk, monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Sklepu, poznania ich preferencji i zachowań, których to analiza jest anonimowa i służy usprawnieniu funkcjonowania Sklepu, dostosowania zawartości i wyglądu Sklepu do panujących trendów oraz zapewnieniu bardziej efektywnej i bezproblemowej nawigacji; statystyki stosuje się też do badania popularności Sklepu;
b) identyfikacji Użytkownika, co umożliwia dopasowanie zawartości stron Sklepu do jego indywidualnych preferencji, odpowiednie wyświetlanie tych stron oraz optymalizację korzystania z nich, a także dzięki zapamiętaniu preferencji Użytkownika, odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam;
c) umożliwienia Użytkownikowi logowania się do Sklepu oraz utrzymania jego sesji.

13. W ramach Sklepu stosowane są następujące pliki cookies:

a) „sesyjne” - pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony Sklepu (przejścia na inną stronę, wylogowania się lub wyłączenia przeglądarki);
b) „stałe” - przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu określonego w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
c) „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług świadczonych w ramach Sklepu, np. pliki uwierzytelniające;
d) pliki cookies służące bezpieczeństwu, np. wykrywające nadużycia w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
e) „wydajnościowe” - umożliwiające zbieranie informacji o sposobach korzystania ze stron Sklepu;
f) „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i spersonalizowanie interfejsu Użytkownika, np. język, rozmiar czcionki;
g) „reklamowe” - umożliwiające dostosowanie prezentowanych treści reklamowych do preferencji Użytkownika.

14. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, dokonując zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej w celu zablokowania lub przywrócenia automatycznej obsługi plików cookies, a także uzyskiwania informacji każdorazowo przy ich zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika.

W większości przypadków domyślnie ustawiona jest akceptacja zapisu i przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje i możliwości sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

15. Administrator dokonuje monitorowania informacji o Użytkownikach korzystając z narzędzia Google Analitics, Pixel FB. Administrator umożliwia logowanie się do Sklepu z wykorzystaniem kont w innych serwisach (Facebook, Google).

16. Pliki cookies są stosowane, aby zagwarantować najwyższy standard Sklepu, ograniczenie ich stosowania może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności Sklepu. Pliki cookies zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i zaufanych partnerów Administratora.

17. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
b) używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL),
c) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
d) przetwarzanie danych wyłącznie przez osoby upoważnione.